Rally en hundesport

Gå til indhold

Hoved menu

Begynder

RALLY - BEGYNDERKLASSEN

Højre sving. Teamet (hund og fører) drejer 90° skarpt til højre. Drejningen udføres med så lille en bue som muligt og foran skiltet. Hunden må ikke sætte sig.

Se øvelsesforklaring ved at trykke på skiltet

Se filmen  

Venstre sving. Teamet drejer 90° skarpt til venstre. Drejningen udføres med så lille en bue som muligt og foran skiltet. Hunden må ikke sætte sig.

Se øvelsesforklaring ved at trykke på skiltet

Se filmen  

270° højre rundt. Teamet drejer 270° højre rundt, til førerens højre side. Drejningen skal foregå som en meget lille cirkel foran skiltet. Hunden må ikke sætte sig.

Se øvelsesforklaring ved at trykke på skiltet

QuickTime film

270° venstre rundt. Teamet drejer 270° venstre rundt, til førerens venstre side. Drejningen skal foregå som en meget lille cirkel foran skiltet. Hunden må ikke sætte sig.

Se øvelsesforklaring ved at trykke på skiltet

QuickTime film

Højre omkring. Teamet drejer 180° rundt, til førerens højre side. Skal udføres med så lille en bue som muligt og foran skiltet. Hunden må ikke sætte sig.

Se øvelsesforklaring ved at trykke på skiltet

QuickTime film

Venstre omkring. Teamet drejer 180° venstre rundt, til førerens venstre side. Skal udføres med så lille en bue som muligt og foran skiltet. Hunden må ikke sætte sig.

Se øvelsesforklaring ved at trykke på skiltet

QuickTime film

Tyskervending. Med hunden i pladspositionen går føreren venstre omkring foran skiltet, mens hunden går højre om - rundt om føreren til pladspositionen. Øvelsen genneføres uden stop.

Se øvelsesforklaring ved at trykke på skiltet

QuickTime film
  

360° til Højre. Teamet drejer 360° til førerens højre side. Cirklen skal være så lille som mulig og foretages før skiltet passeres. Hunden må ikke sætte sig.

Se øvelsesforklaring ved at trykke på skiltet

QuickTime film

360° til Venstre. Teamet drejer 360° til førerens venstre side. Cirklen skal være så lille som mulig og foretages før skiltet passeres. Hunden må ikke sætte sig.

Se øvelsesforklaring ved at trykke på skiltet

QuickTime film
  

Langsom gang. Teamet skal synligt sænke farten. I begynderklassen skal næste øvelse være Almindelig gang, Løb eller Mål. I de øvrige klasser kan øvelserne 3 til 11 udføres før hastigheden igen ændres til Almindelig gang.

Se øvelsesforklaring ved at trykke på skiltet

QuickTime film
  

Løb. Teamet skal synligt øge farten. I begynderklassen skal næste øvelse være Almindelig gang, Langsom gang eller Mål.
I de øvrige klasser kan øvelserne 3 til 11 udføres før hastigheden igen ændres til Almindelig gang.

Almindelig gang. Teamet skal synligt ændre farten og fortsætte fremad i en naturlig, rask gangart.

Side step til Højre. Efter skiltet og i bevægelse tager føreren ét skridt diagonalt til højre med højre fod og teamet fortsætter af den nye linie - parallelforskudt fra den oprindelige - uden at gøre holdt. Hunden holder hele tiden pladsposition.

Højre spiral Hund yderst. Føreren skal gå højre om keglerne - først rundt om alle 3, derefter om 2 og til sidst om 1. Hunden følger i pladspositionen, hunden er på den udvendige side af svingene.

Se øvelsesforklaring ved at trykke på skiltet

QuickTime film
  

Venstre spiral - Hund inderst. Føreren skal gå venstre om keglerne - først rundt om alle 3, derefter om 2 og til sidst om 1. Hunden følger i pladspositionen, hunden er på den indvendige side af svingene.

Dobbelt slalom. Indgangen er med den første kegle på teamets venstre side. Teamet skal færdiggøre hele øvelsen ved at passere mellem keglerne med hunden i pladspositionen.

Enkelt slalom. Indgangen er med den første kegle på teamets venstre side. Teamet skal færdiggøre hele øvelsen ved at passere mellem keglerne med hunden i pladspositionen.

Sit foran - hund Højre rundt - Fremad. Føreren gør holdt og kalder hunden ind foran sig hvor hunden sætter sig foran (med front mod føreren). I begynderklassen er det tilladt føreren at gå ét skridt baglæns for lettere at få hunden ind foran.
I øvelsens anden del dirigeres hunden til pladspositionen ved at gå højre rundt og bagom føreren. Hunden må ikke sætte sig før teamet fortsætter.

Sit foran - Hund Venstre rundt - Fremad. Føreren gør holdt og kalder hunden ind foran sig hvor hunden sætter sig foran (med front mod føreren). I begynderklassen er det tilladt føreren at gå ét skridt baglæns for lettere at få hunden ind foran.
I øvelsens anden del dirigeres hunden til pladspositionen ved at gå direkte til venstre side med front mod føreren. Herefter går føreren fremad. Hunden må ikke sætte sig før teamet fortsætter.


Se øvelsesforklaring ved at trykke på skiltet

QuickTime film
 

Sit foran - Hund Højre rundt - STOP. Føreren gør holdt og kalder hunden ind foran sig hvor hunden sætter sig foran (med front mod føreren). I begynderklassen er det tilladt føreren at gå ét skridt baglæns for lettere at få hunden ind foran.
I øvelsens anden del dirigeres hunden til pladspositionen ved at gå højre rundt og bagom føreren. Først når hunden sidder i pladsposition går teamet atter fremad.


Se øvelsesforklaring ved at trykke på skiltet

QuickTime film
  

Sit foran - Hund Venstre rundt - STOP. Føreren gør holdt og kalder hunden ind foran sig hvor hunden sætter sig foran (med front mod føreren). I begynderklassen er det tilladt føreren at gå ét skridt baglæns for lettere at få hunden ind foran.
I øvelsens anden del dirigeres hunden til pladspositionen ved at gå direkte til venstre side med front mod føreren. Først når hunden sidder i pladsposition går teamet atter fremad

STOP - 1, 2, 3 skridt fremad. Teamet stopper og hunden sætter sig i pladspositionen. Føreren tager 1 skridt fremad med hunden i pladspositionen og stopper, derefter 2 skridt fremad, stop og 3 skridt fremad, stop. Hunden holder pladspositionen under bevægelsen og hunden sætter sig på plads hver gang føreren stopper.

Sit foran - 1, 2, 3 skridt bagud. Føreren gør hold og kalder hunden ind foran sig hvor hunden sætter sig foran (med front mod føreren). I begynderklassen er det tilladt føreren at gå ét skridt baglæns for lettere at få hunden ind foran. Når hunden sidder, går føreren 1 skridt bagud, stopper. Hunden følger med og sætter sig foran føreren når denne stopper. Føreren tager derefter 2 skridt, stop og 3 skridt stop. Hunden følger med hver gang føreren bevæger sig og sætter sig hver gang føreren stopper. Herefter dirigeres hunden selvvalgt til pladspositionen før føreren går fremad. Hunden må ikke sætte sig før teamet fortsætter.

STOP. Føreren gør holdt og hunden sætter sig i pladspositionen - straks efter fortsætter teamet til den næste øvelse med hunden på plads.

STOP - Løb fremad fra Sit. Føreren stopper og hunden skal sætte sig på plads, straks efter kaldes hunden med fremad i pladspositionen direkte i løb. I begynderklassen skal næste øvelse være Almindelig gang eller Mål. I de øvrige klasser kan øvelserne 3 til 11 kan udføres før hastigheden igen ændres til Almindelig gang.

STOP - Gå rundt. Føreren stopper og hunden skal sætte sig på plads. Hunden bliver siddende mens føreren går venstre-rundt om hunden. Føreren kan gøre et kort holdt inden der fortsættes til næste øvelse.

STOP - Dæk. Føreren stopper og hunden sætter sig i pladspositionen. Herefter dirigeres hunden i dæk efterfulgt af en kommando til at fortsætte fremad fra dækpositionen.

Dæk. Teamet stopper og hunden dirigeres direkte i dæk uden at sætte sig først. Når hunden er kommet helt ned i dæk, går føreren atter fremad samtidig med at hunden dirigeres fremad i pladsposition direkte fra dæk.

Se øvelsesforklaring ved at trykke på skiltet

QuickTime film

STOP - Dæk - Gå rundt. Føreren stopper og hunden skal sætte sig på plads. Herfra dirigeres hunden i dæk og hunden bliver liggende mens føreren går venstre-rundt om hunden til pladspositionen. Føreren kan gøre et kort holdt i pladspositionen inden der fortsættes til næste øvelse. Hunden går fremad direkte fra dæk.

Hund snur rundt. Før skiltet passeres dirigeres hunden til at snurre en gang rundt, væk fra føreren, og komme tilbage i plads positionen mens føreren fortsætter sin gang fremad.

Sidestep til venstre. Skiltet holdes på venstre side. Efter skiltet og i bevægelse tager føreren ét skridt diagonalt til venstre med venstre fod og teamet fortsætter af den nye linie - parallelforskudt fra den oprindelige - uden at gøre holdt. Hunden holder hele tiden pladsposition.

8-tal. Teamet skal gå et helt 8-tal, hvorved de passerer centrum 3 gange.

Stå. Teamet stopper og hunden dirigeres til at blive stående idet føreren stopper ved siden af hunden. Når hunden står helt stille, går føreren atter fremad samtidig med at hunden dirigeres fremad i pladsposition direkte fra stående position.

1 skridt baglæns - Hunden bakker. Fra almindelig gang skifter føreren retning ved at bakke mindst 1 skridt uden at stoppe op, herefter fortsætter teamet fremad. Hunden bakker med føreren og holder sin position under hele øvelsen uden at sætte sig.

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu